Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Εμμανουήλ Μπενάκη 2 και Σταδίου

Αθηναϊκά ακροκέραμα μεγάλου ύψους κοσμούν τη στέγη. Το διάκοσμο της στέγης συμπληρώνει καμινάδα με μεγάλο καπέλο, από τις λίγες που σώζονται στην Αθήνα

Η καμινάδα από αμιαντοτσιμέντο του διπλανού κτηρίου οδηγε'ι σε θλιβερές συγκρίσεις

Καμαρόκλειδο ανοίγματος του ισογείου

Κλασσικό αθηναϊκό φουρούσι

Κιγκλίδωμα αποτελούμενο από χυτά και σφυρήλατα τμήματα. Η αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων με σύγχρονα από αλουμίνιο με μονοκόμματους υαλοπίνακες αφαιρεί από το κτήριο τον χαρακτήρα της παλαιότητας

Όψεις του κτηρίου επί των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Σταδίου. Δίπλα του το Μέγαρο Αθηνογένους

Δεν υπάρχουν σχόλια: