Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Μονοκατοικία του παλαιού Χαλανδρίου

Ενδιαφέρων τύπος αθηναϊκού ακροκεράμου με μικτά στοιχεία: φύλλα ανθεμίου, αλλά με συγκλίνουσες έλικες που σχηματίζουν καρδιά και απουσία πλίνθου

Η γωνία

Αυτά τα ενοχλητικά καλώδια...

Μία καλόγρια του Κομηνού και ένας Ερμής στέκουν παράταιρα, μετά από μεταγενέστερες συμπληρώσεις

Η πρόσοψη της οικίας στο δρόμο

Δεν υπάρχουν σχόλια: