Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Το Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης, νυν Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος του κτηρίου αποτελείται από κολωνάκια, φουρουσάκια και ιωνικά επίκρανα. Η σκεπή καλύπτεται από γαλλικά κεραμίδια
Χυτοσιδηρά φουρούσια του εξώστη


Η πρόσοψη του κτηρίου επί της οδού Αγίας Σοφίας
Πληροφορίες για το ιστορικό του κτηρίου στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: