Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

Η κρήνη της πλατείας Μεταξουργείου

Το επιστύλιο με το μαίανδρο και τα ανθέμια επάνω στο γείσο

Ιωνικό κιονόκρανο με εμφανή τη διάβρωση των επιφανειών

Δελφίνι και τρίιαινα

Λεοντοκεφαλή από την οποία έτρεχε το νερό

Η κρήνη μέσα στο αστικό τοπίο
Πληροφορίες για την ιστορία της κρήνης του Μεταξουργείου στο ιστολόγιο Η Αθήνα πίσω από τη βιτρίνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: