Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013

Το σπίτι με το σαχνισί στην Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας

Πλατύ ξύλινο νεοκλασσικό γείσο, υποστηριζόμενο από ξύλινους γεισίποδες. Στις γωνίες ξύλινες ψευδοπαραστάδες με επίκρανα που συνδυάζουν το λαϊκό με το νεοκλασσικό. Σαχνισί με νεοκλασσικά στοιχεία είναι ομολογουμένως εξαιρετικά σπάνιο. Κατά συνέπεια θα έπρεπε να μην έχει φθάσει στην παρούσα κατάσταση

Το ξύλινο επίκρανο

Η βάση της ψευδοπαραστάδας με λαϊκό σχέδιο που θυμίζει άνθος ή τον ήλιο

Ολόκληρη η δεξιά ψευδοπαραστάδα

Το κάτω μέρος της κορνίζας του παραθύρου

Το παράθυρο με την πλατιά ξύλινη κορνίζα

Η θύρα του ισογείου με πλούσιο ξύλινο διάκοσμο και απλοϊκό σιδερένιο φεγγίτη

Το σαχνισί, από το οποίο εξείχε κι άλλο μικρός εξώστης

Η πρόσοχη του υπό κατάρρευση κτηρίου στο δρόμο που οδηγεί στο κάστρο της Αρκαδιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: