Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Αντίγραφο του ακρωτηρίου του ναού του Ελκομένου: η διαδικασία κατασκευής

Σχεδιασμός της όψεως σε διάσταση περίπου 10% μεγαλύτερη της επιθυμητής

Δημιουργία του εσωτερικού του κελύφους από μαλακό υλικό (φελιζόλ)

Επικάλυψη του φελιζόλ με λεπτό στρώμα στρώμα γύψου, ώστε το εσωτερικό του κελύφους να είναι λείο

Επάνω στη γύψινη βάση προστίθεται στρώμα πηλού πάχους περίπου 1,5 εκ. Με οδηγό το σχέδιο δημιουργείται το περίγραμμα και με αιχμηρό μαχαίρι χαράσσονται τα εσωτερικά

Προσθήκη πηλού στα χαραγμένα σημεία. Η εργασία αυτή είναι η πλέον επίπονη και απαιτούνται τρεις ημέρες για την ολοκλήρωσή της. Κατά τη διάρκειά της ο πηλός διατηρείται μαλακός και καλύπτεται με υγρό πανί

Μετά την ολοκλήρωση του αναγλύφου ακολουθεί η αφαίρεση του μαλακού υλικού από το εσωτερικό του κεραμικού. Γίνονται τα τελευταία σκαλίσματα, οι προσθήκες και οι επιδιορθώσεις

Ακολουθεί η διαδικασία στεγνώματος του πηλού και μετά αργό ψήσιμο σε θερμοκρασία 950°C

Μετά την απομάκρυνση από το φούρνο και το κρύωμα του κεραμικού τα μικρά σκασίματα στοκάρονται και προστίθεται η πατίνα

Το αντίγραφο του ακρωτηρίου είναι έτοιμο

Το πρωτότυπο στο ναό του Ελκομένου Χριστού της Μονεμβασιάς
Η δημιουργία του αντιγράφου και η φωτογράφηση έγιναν από το Νίκο Γκιουζέλη στο εργαστήριό του στην Παλλήνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: