Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Καπάκια στους δρόμους του Πειραιά

Δήμος Πειραιώς 1927, δύο χρόνια δηλαδή μετά την ίδρυση του Ολυμπιακού, επί δημαρχίας Τάκη Παναγιωτόπουλου

Επί της δημαρχίας του ιδίου

Της ΕΥΔΑΠ, επί δημαρχίας Γιάννη Παπασπύρου

Του 1984, επί δημαρχίας του ιδίου

Επί δημαρχίας του πρώτου αριστερού δημάρχου Στέλιου Λογοθέτη, εξ ου και ο τύπος Δήμος Πειραιά στη δημοτική

ΕΥΔΑΠ και αγγλική χρονολόγηση του 1996

Επαναφορά στον αρχαϊκό τύπο, επί Χρήστου Αγραπίδη

Αχρονολόγητο, μάλλον της εποχής Λογοθέτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: