Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Δίπορτο καπετανόσπιτο στην Οία της Θήρας

Ανάγλυφη άγκυρα στον παραστάτη της μπαλουστράδας. Ποι άλλη απόδειξη χρειάζεται για το επάγγελμα του ιδιοκτήτη;

Ο πλαστικός διάκοσμος της ανώτερης ζώνης της οικίας εντυπωσιάζει

Οι ακατέργαστοι ακρογωνιαίοι λίθοι (bugnato) των ψευδοπαραστατών και οι κορνίζες των ανοιγμάτων παραπέμπουν στο μπαρόκ


Εξαιρετικής τέχνης είναι τα πλαίσια των ανοιγμάτων, από γυψοκονίαμα ή ασβεστοκονίαμα. Ίσως οι τεχνίτες να είχαν έρθει από την Ευρώπη

Άποψη της οικίας από το δρόμο

Η πρόσοψη της οικίας με τις δύο εισόδους και τα συμμετρικά παρατεταγμένα παράθυρα. Ακόμη και οι καραβοκυραίοι εκείνης της εποχής αναζητούσαν την ομορφιά μέσα σε ένα λογικό εμβαδόν και όχι σε εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: