Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Ακροκέραμα της Ακροπόλεως στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης

The roofs of substantial buildings in classical Athens were covered with overlapping tiles. Antefixes were the outermost tiles, often decorated with floral or figural motifs. These examples are said to have come from a small structure on the Athenian Akropolis. The palmettes are variants of those that appear on contemporary vases.
Text from the Metropolitan Museum of Art label.


Οι στέγες των σημαντικών κτηρίων στην κλασσική Αθήνα καλύπτονταν με κεραμίδια. Ακροκέραμα ήταν τα ακραία κεραμίδια, συχνά διακοσμημένα με φυτικά ή σχηματικά θέματα. Αυτά τα δείγματα θεωρείται ότι προέρχονται από μια μικρή οικοδομή στην Αθηναϊκή Ακρόπολη. Τα ανθέμια είναι παραλλαγές εκείνων που εμφανίζονται στη σύγχρονη αγγεία.

Κείμενο από την επιγραφή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Πηγή: flickr.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: