Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

Βασιλέως Ηρακλείου 4: το Λαϊκό Σχολείο Παραδοσιακής Μουσικής «Αριστείδης Μόσχος»

Η κλασσική Καρυάτιδα του Ερνέστου Τσίλλερ. Τη σέβονται οι αιώνες, δεν τη σέβονται τα περιστέρια

Ο πεσσός που απολήγει σε κεφαλή Καρυάτιδας χωρίζει τα δύο παράθυρα, συγχρόνως όμως συνδέει τον εκλεκτικισμό των αρχών του 20ού αιώνα με τον όψιμο νεοκλασσικισμό των τελών του 19ου αιώνα

Ιωνικού ρυθμού επίκρανο στην κεφαλή της ψευδοπαραστάδας του επάνω ορόφου

Οι μονωτήρες πάντα τοποθετούνταν σε περίοπτη θέση. Ίσως αποτελούσαν ένδειξη πλούτου, ότι ο ιδιοκτήτης είχε τηλέφωνο!

Η πρόσοψη της πολυτελούς οικίας της περιοχής που αναπτύχθηκε από τις αρχές του 20ού αιώνα και είχε όψη σύγχρονης ευρωπαϊκής μεγαλουπόλεως, μετά την επέλαση του τσιμέντου όμως ξέπεσε στο μικροαστισμό. Σε αυτό το κτήριο δίδαξε ο Αριστείδης Μόσχος την τέχνη των λαϊκών οργάνων μέχρι το θάνατό του

Το εσωτερικό της αίθουσας με το διπλό παράθυρο. Ο Αριστείδης Μόσχος μέσα στο κτήριο που στεγάζει το δημιούργημά του, το Λαϊκό Σχολείο Παραδοσιακής Μουσικής
Η οδός Βασιλέως Ηρακλείου πριν την επέλαση των εργολαβικών πολυκατοικιών. Στο κέντρο η οικία στον αριθμό 4. Στο βάθος αριστερά, στη διασταύρωση των οδών Ηπείρου και Πατησίων, το μέγαρο Λιβιεράτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: