Κυριακή 29 Ιουλίου 2012

Αγίας Φιλοθέης 21: Παλαιό Συνοδικό Μέγαρο

Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος του παλαιού Συνοδικού Μεγάρου, όπως φαίνεται από την οδό Αγίας Φιλοθέης

Πήλινος κρατήρας

Το Συνοδικό Μέγαρο ανήγειρε ο Μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς 

Τετράγωνα κολωνάκια με ροζέτα

Ζεύγη μικρών φουρουσιών στηρίζουν το γείσο
Πινακίδα της ασφαλιστικής εταιρείας Αδριατική Ασφαλιστική

Η οδός Αγίας Φιλοθέης από την Αδριανού προς τον καθεδρικό ναό. Δεξιά πίσω από το φοίνικα διακρίνεται το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και μετά ο ναός του Αγίου Ανδρέα. Πίσω από το ναό βρίσκεται το παλαιό Συνοδικό Μέγαρο

Στις 29 Ιουλίου 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε τον Συνοδικό Τόμο με τον οποίον αναγνώριζε το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το αυτοκέφαλο είχε ανακηρυχθεί μονομερώς από τις 25 Ιουλίου 1833, όταν ο βασιλεύς Όθων επικύρωσε το Βασιλικό Διάταγμα με τον τίτλο «Διακήρυξις περί της Ανεξαρτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η μονομερής ανακήρυξη του αυτοκεφάλου εξόργισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο διέκοψε την κανονική κοινωνία με την Ελλαδική Εκκλησία, χωρίς όμως και να την κηρύξει σχισματική. Με την έκδοση του Συνοδικού Τόμου δεν αναγνώρισε το διάστημα των ετών 1833 – 1850 ως κανονικό χρόνο αυτοκέφαλης διοίκησης.
Η πρώτη Ιερά Σύνοδος ήταν πενταμελής και το κτήριο της οδού Αγίας Φιλοθέης επαρκούσε. Ο αριθμός των μελών της αυξήθηκε με την Ένωση των Επτανήσων, καθώς και με όλες τις μετέπειτα επεκτάσεις του Ελληνικού Κράτους, οπότε τελικά η έδρα της μεταφέρθηκε στη Μονή Ασωμάτων Πετράκη. Στο αρχικό κτήριο παραμένει μέχρι σήμερα το Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: