Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Επίκρανα αθηναϊκών οικιών με γυναικείες μορφές

Η κρανοφόρος Αθηνά

Κόρη με μακρυά κόμη και κορδέλα

Κόρη με διάδημα

Ασαφής γυναικεία μορφή, καλυμμένη από επάλληλα στρώματα ασβέστη

Κόρη με μαζεμένη κόμη και κορδέλα

Πλατύτερη εκδοχή του προηγουμένου

Κόρη με κόμμωση χωρίς κοσμήματα

Κόρη με κιθάρα. Πιθανότατα το συγκεκριμένο προέρχεται από την Πάτρα και τοποθετήθηκε σε αθηναϊκή οικία σε δεύτερη χρήση μετά από ανακαίνιση

Δεν υπάρχουν σχόλια: