Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Η κρήνη του Κοιμητηρίου Πύργου

Μία υδρία μερικώς καλυμμένη από ύφασμα και τοποθετημένη επί μετρίου ύψους ορθογωνικού βάθρου απεικονίζει η γλυπτική σύνθεση της  κρήνης έξω από το Δημοτικό Κοιμητήριο του Πύργου. Οι κρήνες της πόλεως είναι μάρτυρες του πλούτου, αλλά κυρίως της καλαισθησίας που χαρακτήριζε τα δημόσια και κοινωφελή έργα στο παρελθόν και που μας καλούν σε οδυνηρές για την εποχή μας συγκρίσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: