Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Επίκρανο με δύο διαφορετικά άνθη

Παρατηρώντας τα ερειπωμένα αρχοντικά που απαξιώνει η σύγχρονη πόλη, παρατηρούμε απίστευτες λεπτομέρειες που αποδεικνύουν το μεράκι των παλιών τεχνιτών, όμως τα διαφορετικά άνθη σε αυτά τα επίκρανα

Ο συγκεκριμένος τύπος επικράνου είναι κορινθιακού ρυθμού, με κυρίαρχα τα φύλλα της ακάνθου

Ανάμεσα στα φύλλα της ακάνθου, προβάλλουν δύο διαφορετικά άνθη. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ τι ενέπνευσε τον κεραμοπλάστη και δημιούργησε αυτό το παιχνίδισμα στο πήλινο έργο του


Το ίδιο σχέδιο σε επίκρανο που έχει βγει από άλλη μήτρα

Λεπτομέρεια των δύο λουλουδιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: