Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Πνιγμένα στη βλάστηση

Μακρύουρα μεγάλα ανθέμια επί επιπέδων στρωτήρων, πνιγμένα στη βλάστηση της εγκατάλειψης

Δεν υπάρχουν σχόλια: