Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Η καλόγρια του Αργύρη Νάστου

Εξαιρετική πατίνα ενός ακροκεράμου της κλάσεως του κεραμοποιείου Νάστου. Τα αρχικά Α Ν έκγλυφα στη βάση. Στην έναρξη των φύλλων απλός ρόμβος

Δεν υπάρχουν σχόλια: