Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Γαλλικός κρίνος


Ακροκέραμο μικρών διαστάσεων που χρησιμοποιήθηκε σε κτήρια εκλεκτικιστικού ρυθμού. Το σχήμα του γαλλικού κρίνου, σε διάφορες παραλλαγές, εισήλθε στη νεοελληνική αρχιτεκτονική από Γάλλους αρχιτέκτονες
που σχεδίασαν κτήρια κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού

Δεν υπάρχουν σχόλια: