Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011

Κεραμοπλαστικός διάκοσμος στην Αγία Παρασκευή Ψυρρή

Δίλοβο παράθυρο στην κόγχη του ιερού, οδοντωτές ταινίες και ανάμεσά τους κεραμοπλαστικός ανάγλυφος διάκοσμος. Πλινθοπερίκλειστη ορθολιθοδομή

Το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, κτίσμα του 20ού αιώνος, αποτελεί επιτυχή αναβίωση
της βυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής παραδόσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: