Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Έπαυλις Καζούλη

Πέτρινο ακρωτήριο στη βάση του τρούλουΠήλινο ακρωτήριο στο αέτωμα της πτέρυγας. ΄Εχει τοποθετηθεί κατά την αναστήλωση του κτηρίουΟι λέοντες του γλύπτη Φιλιππότη

Η Έπαυλις Καζούλη στέκεται στην είσοδο της Κηφισιάς. Αφού κληροδοτήθηκε στο Ελληνικό Κράτος, η μοίρα της ήταν αναντίστοιχη της αρχιτεκτονικής της αξίας. Τώρα βγαίνει στο σφυρί από το χρεωκοπημένο Κράτος, την ώρα που θα μπορούσε να στεγάσει το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, της Εθνική Γλυπτοθήκη ή κάποιο άλλο
Μουσείο, στο οποίο θα προσέδιδε κύρος με τη λαμπρή αρχιτεκτονική της 

Δεν υπάρχουν σχόλια: