Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011

Πηλοτεχνήματα του Τατοΐου

Το φυλάκιο της Φρουράς. Η οξυκόρυφη στέγη του καλύπτεται με επίπεδα γαλλικά κεραμίδια

Κυματοειδή κεραμίδα βορειοευρωπαϊκού τύπου κάλυπταν τα περισσότερα βοηθητικά κτήρια.
Τώρα όσα από αυτά δεν έχουν καταρρεύσει, αντικαθίστανται από γαλλικά

Ψευδοκουφικός διάκοσμος εν μέσω οδοντωτής κεραμικής ζώνης στο παρεκκλήσιο του κοιμητηρίου

Κεραμοπλαστική διακοσμητική ζώνη και πλινθοπερίκλειστη λιθοδομή στον κοιμητηριακό ναό

Πήλινη φρίζα σε κτήριο του Κτήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: