Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Διεθνής Ημέρα Αποταμιεύσεως

Φράσεις που θα μείνουν στην Ιστορία, ενώ οι λαλήσαντες θα ξεχαστούν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: