Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Χορταριασμένα ανθέμια

Οδός Δράκου, Κουκάκι: φθορά και χόρτα στο «μικρό Παρίσι» της Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: